- Всеки час пукате по една топка. Аз сто хиляди топки да имам, на вас двеста хиляди няма да ви стигнат.
Г-н Кочев - Учител по физкултура в ОМГ "ак. Кирил Попов" - Пловдив.