Вуте и Нане са в кръчмата и си лафят за доброто приятелство. Вуте казва:
- Знаеш ли, ако аз имам две цигари… ще ти дам едната на теб. Ако имам две левчета… ще ти дам едното на теб. Нане го гледа с пиян поглед и пита:
- А ако имаш две жени… като на приятел, ще ми отпуснеш ли едната?
- Като на приятел… ще ти отпуснем… другото левче…