Ямболско определение за град Сливен:
Наведеш се - камък.
Изправиш се - вятър.
Обърнеш се - циганин.