Само в рамките на 4 часа, от 0:00 часа до 04:00 ч. на 24 юли монтажниците на "Трейс Груп Холд" поставиха стоманената конструкция на пешеходния мост на бул. "Цариградско шосе", информираха от компанията.
Пешеходният мост е част от проекта на София Тех парк "Музей/Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост".

Съоръжението е с пет отвора, а фундирането е пилотно, с изливни пилоти върху, които стъпват колоните и стените. Върху стените са разположени стоманобетонови предварително напрегнати греди. Над трасе на бул. "Цариградско шосе" има и стоманена конструкция.

Строителите затвориха първо южното платно на булеварда. Алгоритъмът на работа и организацията бяха направени така, че една от главните транспортни артерии на София да бъде затворена в ненатоварено време от денонощието.

В момента е въведена временна организация на движението по бул. "Цариградско шосе", като вътрешната лента от двете страни на платното е стеснена на 50 м до до мантинелата.

"До края на август ще сме готови със съоръжението", категоричен е инж. Христо Грозданов, ръководител на проекта.
Видео, предоставено от изпълнителите.