За да имаш дух, първо трябва да имаш бутилка, която да отвориш!