За да се нарича с гордост Село, едно село трябва да изпълни следните неща:

1.Най-големият селянин да е кмет на селото;

2.В селото да има кръчма, побираща всички селяни, в по-лошия случаи-долнопробен ресторант;

3.Да има наработещо ТКЗС;

4.Да има поне дузина трактора, без акумулатори;

5.Преобладаващото превозно средство да е Москвич, в краен случай Жигула.

6.Селяните да не изтрезняват по цял ден, или в краен случаи да изтрезняват пиейки;

7.Селото трябва да има минимум три(3) селски ку*ви;

8.И един педал, които всички да бият;

Бонуси:

•Да няма работеща канализация в Селото, и тоалетните да са външни.

•Пътищата да са не асфалтирани, или поне асфалта да не си личи измежду дупките.

•Да няма автобуси до близкият град.

•Да няма влакове до близкия град.

•Да няма близък град.