За първи път на Червената шапчица и дошъл менстуралния цикъл:
Вървяла през гората и викала: "Помощ...помощ изтече ми кръвта"!
Срещнал я Кумчо Вълчо и я попитал: какво има Червена шапчице!
Лелеле Вълчо много ме боли и ми изтече кръвта.....
Вълка: я да видя....
Червената шапчица вдигнала полата - Кумчо Вълчо гледал гледал и по едно време казал: "Много много не разбирам от таз работа ама като гледам май някой ти е изял т*шаците"!