Защо не се състоял митингът на девствениците от Студентски град? - момичето се разболяло и не дошло.