- Защо, по дяволите, се върна пак пиян в 7 часа сутринта?
- Какво, не мога ли да закуся със семейството си?