- Защо Симеон все пак днес лично ще обяви промените?
- Като прочел речта, която са му написали, казал, че не е чак толкоз сложна, че да не може сам да си я прочете...