- Защо всички управляващи по един и същ начин не помагат на народа и държавата?
- Защото всички са от една и съща масонска ложа.