- Защо жените пият по-малко?
- Защото мъжете, в по-голямата си част, са красиви!