Застрахователните дружества в Америка отказват да правят застраховки Живот и Злополука на хората от квартала на Чък Норис.