- Здравейте! Дайте ми един билет за Варна.
- Защо? Февруари е, не е сезон. Какво забравихте там?
- Детето...