Областният управител Здравко Димитров се срещна с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Срещата между двамата се състоя в рамките на провеждащия се в Санкт Петербург III Международен конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“. Двамата обсъдиха съвместни проекти, касаещи успешното представяне на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 година и възможностите за изграждане на международен културен трансфер, които да има дългосрочно действие в бъдеще. Желанието им е да се работи в посока на изграждане на традиция в културните отношения между европейските държави. Целта е Пловдив да стане трайна културна столица на Тракийския регион, като се възползва от богатото си културно-историческо наследство. Приоритет ще бъде работата по съхраняване на историческите обекти, както и популяризиране на културното наследство на региона, като част от европейската ценностна система. Двамата са обсъдили и начините за сътрудничество с ЮНЕСКО в областта на опазването на световното културно наследство.
За участие в III Международен конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“ са поканени градове и региони от 11 държави. От българска страна има представители на Пловдив и Пловдивска област, както и от градовете София , Бургас, Варна и Варненска област. В програмата на форума тази година са планирани мероприятия в две направления - „Съхраняване на културното наследство“ и „Търговско-икономическо сътрудничество“.
Форумът има за цел да даде възможност на участниците да установят преки контакти по между си, за обмяна на практики и опит между поканените градове и региони, за популяризиране на културното наследство и широкото участие на местното общество в тези мероприятия. На форума ще има и специален панел „Санкт Петербург и страните от славянския свят – нови хоризонти в търговско-икономическо сътрудничество“, на който ще се разглеждат и възможностите за търговско-икономическо сътрудничество.