Жена към мъжа си:
- От днес ти ще прибираш сина ни от детската градина!
- И що?
- Така ни е изложил... Дошла някаква комисия в детската градина. Госпожата им казала - "А сега, деца, нека посрещнем подобаващо нашите гости!" Всички деца поздравили, само нашият хубостник станал, взел да се здрависва с всеки от комисията и да им казва - "Заповядайте, не се притеснявайте... Ракия ще пиете, нали?"