Жената каза:
- Хайде, излез и се върни с нещо, което да ме прави по-секси!
Върнах се пиян.