Зимата крещи:
- Ракия! Греяна, че какъвто е студ...
Пролетта пълна с любовни емоции настоятелно изисква:
- Шампанско! Веднага!
Лятото с пресъхнало гърло хрипти:
- Бира!... Охлади тялото, прегряло е!
И само есента идва тихо, слага нежно ръка на рамото ти и дяволито казва:
- Еее, По коняче?