По искане на десетки жители на карловския град Баня централна екологична лаборатория на Института по биоразнообразие и екосистеми при БАН извърши спешни изследвания. Резултатите от проверката сочат, че почвите и водите в района около депото са пренаситени и отровени в пъти над допустимите концентрации на тежки метали. Зловещото пренасищане е с мед, кадмиий, никел, олово и желязо. До проверката на БАН се стигна, след като през септември месец експерти от РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция извършиха проверка, от която единствено бе констатирано, че няма замърсяване на водите на реката край депото. От тази проверка бяха взети почвени проби, резултатите от които все още се бавят, а проби от подземните води не бяха взети, тъй като в едната сонда нямаше вода, а в другата водата не бе достигната. Същевременно стана ясно, че в официален отговор до народния представител Методи Андреев от МОСВ, е видно, че за периода 2009 до 2014 на община Карлово са били наложени санкции от РИОСВ в размер на 646 903.25 лв за неправилна експлоатация на сметището. След официалния доклад на БАН, в който се казва, че има неколкократно превишаване на допустимите норми на замърсяването, днес прокуратурата се е самосезирила и е образувала проверка.