На брифинг пред медиите министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров разкри кои лица ще поучават допълнителна помощ от 300 лева за отопление през този отоплителен сезон.

„През тази година правителството реализира редовната си програма за целево енергийно подпомагане, като с 623,35 лв. целева помощ за този сезон са подкрепени поти 302 хиляди души. Продължава обработката на документи. В края на октомври правителство предприе втора мярка в областта на целевото подпомагане за отопление и одобри допълнителен ресурс към Министерството на труда и социалната политика за оказване на подкрепа на семейства, чийто доход надвишава определения доход за подпомагане с целеви помощи до 40 лв. към този момент почти 10 хиляди са лицата, които са подкрепени с 400 лв.“, информира той.

Кабинетът се смили, до 250 лв. помощи на мегаватчас за общини, училища, читалища

„Днес приехме нова еднократна помощ в размер на 300 лв. за отопление за следните целеви групи – те са осем, които се подкрепят по реда на Закона за семейни помощи за деца – семейства, които поучават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител; семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания до 18-годишна възрасти до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст; семейства, получаващи подкрепа за деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемно семейство; лица, които през тази година са подкрепяни в резултат на природни бедствия; лица, които по реда на Закона за хората с увреждания към момента получават помощи за лица с увреждания над 90% степен увреждане с чужда помощ, които получават само социална пенсия за инвалидност, или тези с над 90% увреждане с чужда помощ, които получават и пенсия за трудова дейност. Други специфични групи са ветерани от войните и военни инвалиди и военно пострадали“, съобщи министърът.

Кой има право на парична помощ при смърт

„Правителството се ориентира към осигуряването на допълнителна подкрепа за тези лица. Общо те са около 50 хиляди души. С това считаме, че ще бъдат подкопени в рамките на техните бюджети за покриване на разходите за отопление за този сезон. Тези лица няма да подават документи в Агенцията за социално подпомагане. Те са вече идентифицирани, ще отпускаме помощите по облекчена процедура. Разчитам това да се случи до края на тази година, за да може лицата да направят своя информиран избор как да посрещнат разходите си за отопление“, каза още той.

Той поясни, че това е трета мярка в рамките на политиката, която правителство оказва към нискодоходните и уязвимите социални групи: „По този начин ще окажем адекватна подкрепа на всички, които имат нужда – общо около 380 хиляди души през този отоплителен сезон са ползватели на подкрепата, която оказва държавата.“