Педагогически специалности в Пловдивския университет и в Тракийския в Стара Загора са най-масово предпочитани тази година от кандидат-студентите от Казанлъшко.Това показва проверка в местния Център за кандидат-студентска подготовка и подаване на документи.
 
Интересът към учителската професия е налице от няколко години, но от тази, заради увеличените заплати в професията масово зрелостниците се ориентират към нея. Предпочита се основно предучилищната и началната училищна педагогика, както и различните педагогически-филологически дисциплини.
 
Втори по интерес предпочитания са професии и специалности, свързани с кинезитерапията и спорта, в Национална спортна академия и в Тракийския университет. Медицина и програмиране са другите предпочитания на кандидат-студентите. Към тях основно се се ориентират предимно възпитаници на казанлъшката Природо- математическа гимназия, които не са вече студенти в чужбина.За разлика от други години е почти нулев интересът към правото. Изключително слаб е интересът към инженерните специалности, в техническите Вузове в страната.Изключението е Техническият колеж в Казанлък, който приема колежани за трета поредна година. Документи се подават до 27 август. Кандидатства се с тест по математика. 13 са подалите до момента документи за него, две трети от тях са мъже. Колежът е част от структурата на Техническия университет в София.

Масово младежите кандидатстват във висшите учебни заведения с успех от диплома и оценки от матури, като почти няма такива ,с изключение на медицината, които да имат желание за кандидатстване с изпити.Именно с наличието на два изпита – история и български език за юридическите факултети, се обяснява липсата на интерес към правото.Повечето кандидат- студенти подават документи за по два ВУЗ-а, без ясна ориентация и мотиви какво точно искат да учат.
 
През последните години трайна е тенденцията и на намаление на броя на кандидат-студентите, заради демографската специфика на страната. Трети юли е последният ден за приемане на документи за ВУЗ-ове, уточняват от специализирания Център за подготовка на кандидат-студенти в Казанлък.