Тъжна новина съобщиха от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. На 11 август е издъхнал проф. Любомир Христов – скъп колега и приятел, увлекателен разказвач и преподавател, ерудиран изследовател и познавач на руската религиозна философия и култура.

Той е автор на многобройни статии и студии, както и на книгите Философия на човека: опит за хомоонтология (2008), Мит, ценност, логос, смърт (2004), Универсалите срещу човека или парадоксите на общото (2002), Руският логос: философия и религия (2000) и др. Той беше част от редакционната колегия на списание „Философия“, а през първите години на новото столетие бе и негов главен редактор.

"Проф. Христов беше с нас още със създаването на специалност „Философия“ в Пловдивския университет. Чрез широтата на собствените си интелектуални и духовни интереси ни учеше да противостоим на „агресивната атеистична глобализация, която безмилостно и безсърдечно ни отдалечава от сакралното“. Учеше ни да улавяме неизбежните тенденции към „перихорезис и единство“ на православната и западноевропейската философия, религия и култура. Учеше ни, най-сетне, през човека да търсим божественото.

Благодарност и поклон!", се казва още от съобщението на Философско-историческия факултет.

Опелото ще се състои на 15 август от 11 ч. в ритуалната зала на траурен комплекс "Мира" срещу централни софийски гробища.