Вече са ясни резултатите от проверка на Агенцията по безопасност на храните от проверките на украински яйца на нашия пазар. Яйцата се изследваха за радиоактивност, тежки метали и остатъци от ветеринарномедицински препарати. Няма открити нарушения и яйцата са годни за продажба на българския пазар.

БАБХ проверява яйцата, внесени от Украйна

Ето и цялата позиция на БАБХ:

Днес излязоха окончателните резултати от пробата официален контрол на пресни кокоши яйца, клас А, с произход Украйна, внесени в Република България през периода 09-19.03.2023 година.

Анализът е извършен в акредитираната Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ). Пробите са изследвани за забранени за употреба ветеринарни лекарствени продукти, антибиотици, сулфонамиди, кокцидиостатици, тежки метали и радиоактивност.

Резултатите са отрицателни.