Финансовата криза, инфлацията, несигурността, поскъпващите ток, консумативи и суровини за бизнеса, затрудненията с доставките – има десетки причини, поради които да се откажете от стартиране на бизнес, тъй като настоящата ситуация ще затрудни вашите бизнес планове и развитието на фирмата ви.

По данни на Economist Newspaper обаче се очаква световният БВП да се увеличи с 4.4% през 2022 г., което е добра новина, сочеща стартирането на бизнес като не толкова рисково начинание, макар да е ясно, че напредъкът ще е неравномерен. Данните от Economist Newspaper носят доза спокойствие и увереност, ако сте предприемач, който не се страхува от предизвикателствата и има бизнес план с големи възможности за развитие. Остава само да откриете подходящата форма за финансиране на стартъпа си. През настоящата 2022 година имате на разположение няколко чудесни опции да финансирате стартиращ бизнес, между които да откриете най-подходящата за вас.

Как да финансирате бизнес начинание през 2022 година?

1. Една от възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране през 2022 година е насочена към хората с увреждания, притежаващи документ за намалена трудоспособност с минимум 50%. Агенцията за хора с увреждания е ангажирана с процеса на кандидатстване, а сумата, която се отпуска безвъзмездно за човек с увреждания, стартиращ свой собствен бизнес, е 20 000 лв.

2. Европейските програми за финансиране на стартиращ бизнес, валидни за периода 2021–2027 г., са друга опция, която може да проверите, ако имате бизнес план, за реализацията на който са ви необходими средства. Това е третият програмен период, за който са предвидени значително повече средства в сравнение с първите два – 8.8 млрд. евро за България. Сред програмите ще откриете както възможност за финансиране на малък бизнес, така и безвъзмездно финансиране на стартъпи. Имате възможност да се възползвате от финансиране по следните програми:

- оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

- програма „Развитие на човешките ресурси“,

- програма „Развитие на селските райони“.

Всички тези програми предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на стартъпи. В случай, че решите да проучите отговаряте ли на условията и може ли да се възползвате от безвъзмездно финансиране, посетете сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България, където ще получите нужната ви информация и подробности относно програмите.

3. Безработните лица, имащи право на обезщетение от бюрата по труда, могат да получат полагащите им се средства на куп, за да стартират свой бизнес. Предвидена е и допълнителна субсидия, ако стартиращият свой бизнес наеме безработно лице. Тази опция също е ефективна форма за финансиране на стартъпи. Право да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от Агенцията по заетостта имат и хора, които са безработни, но вече не получават обезщетение за безработица. Сумата, която могат да получат при одобрение, е 4000 лв. за регистриране на стартъп, както и допълнителни суми за обучение.

4. Какво да направите, ако нито една от посочените програми, мерки и възможности не покрива бизнес плана ви, не сте одобрени или не отговаряте на условията за кандидатстване? Може да се възползвате от кредити за стартиращ бизнес, насочени към удовлетворяване на потребителските нужди. Банкови финансови институции отпускат онлайн кредити на стойност до 15 000 лв., които са напълно достатъчни за стартиране на своя фирма в редица сфери, неизискващи скъпа техника като например сферата на услугите и търговията. Кредитът се отпуска онлайн, срещу лична карта, без изискване за посочване на поръчители и най-същественото – за достатъчно дълъг период, за да имате време да съумеете да развиете бизнеса си, да печелите от него и да погасявате заема си, изплащайки месечните си вноски редовно. Условията са ясни и прозрачни, а сумата и срокът на договора се избират от потребителя.