Благоевградският строителен предприемач Георги Шимбов кандидатства за европейска субсидия по „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. По тази мярка всеки бенефициент може да получи до 3 млн. лв. 

Чрез фирмата си за продажба на фаянс „Диана 7” новоизлюпеният лозар се е насочил към 7 масива в санданското с. Хърсово, които преди години бяха хоби на баща му. Малко преди смъртта си Никола Шимбов се опита да ги продаде, защото междувременно бе съсредоточил усилията си в търговията с плочки, но купувач не се намери и години наред лозята оставаха в стария си вид, който професионалистите наричат „апекарски”. Едва сега синът му се е решил да възстанови земеделските занимания на татко си.

Общата площ на парцелите е 5,7389 ха и в момента те са засадени със старите лозови насаждения, от които навремето бай Кольо Шимбов береше грозде. Плановете на сина му са да ги изкорени и на тяхно място да засади нови лозя от винени сортове, при брой на лозите за един хектар 5208, или над 30 000 бр. Лозята ще бъдат преобладаващо от сорт „Мерло” и по малко „Мелник 55” и „Каберне Совиньон”. Лозите ще се поддържат от подпорна конструкция с дървени крайни и метални вътрередови колове – един основен ред тел и две двойки успоредни горни.
Реално с този терен от близо 6 ха Шимбов може да разчита най-много на финансиране от 42 000 евро, защото програмата е определила таван от 7000 евро на хектар.

Строителният предприемач хваща втората вълна на мераклиите за европейска субсидия, защото първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” беше между 28 януари и 8 февруари 2019 г. Съгласно заповедта на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ бюджетът на мярката за финансовата 2019 г. е 21 802 818 лв., а за 2020 г. – 28 521 112 лв. Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв., с които фондът се надява да повиши конкурентоспособността на българските винопроизводителите.

Шансовете на бъдещия лозар Г. Шимбов да получи финансиране от ДФ „Земеделие” са сериозни, като се има предвид, че в новия програмен период бяха наложени редица ограничения на бенефициентите. Например няма да се субсидират дейности по мярката, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години, няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.

Интересът към мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” миналата година достигна пика си може би поради факта, че тогава и бюджетът бе двойно по-голям – изплатени бяха 46 335 143 лева. От тази сума най-много пари бяха дадени за презасаждане на лози без промяна на местонахождението им, имаше обаче и одобрени 75 проекта за модернизиране на масивите и други 74 – за изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване.

ВАНЯ СИМЕОНОВА