Липсващ свидетел отложи делото, заведено от кмета на Благоевград Атанас Камбитов срещу общинския съветник Калоян Ханджийски. На вчерашното заседание в Районен съд трябваше да бъдат разпитани шестима свидетели. От страна на кмета са посочени 4-ма свидетели – общински служители, и двама от ответната страна. Единият свидетел на Калоян Ханджийски беше неговият заместник в общинското ръководство на ДСБ, бизнесменът Владимир Миленков. Вторият обаче бил в чужбина и поради изрично искане шестимата свидетели да бъдат изслушани в едно съдебно заседание делото не тръгна по същество и се стигна до отлагане. Иначе кметът бе представляван на гражданския процес от адвокат Констанца Рупова, която наел след указания на съдията.

Както „Струма“ писа, на първото заседание от негово име се яви шефката на общинската дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” Антония Методиева, но съдия Емилия Дончева бе категорична, че кметът води делото в лично качество и трябва да бъде представляван от адвокат, поради което ход на делото не беше даден.

И тогава, и вчера Калоян Ханджийки се защитава сам и при обсъждане на доказателствата заяви, че изразил политическо становище по случая с регионалното депо от името на партия ДСБ, за което има протокол от проведено събрание. „Аз съм политик, а не разследващ. Нека се изиска справка от контролния орган ПУДООС дали е правена проверка при изграждането на регионалното депо”, настоя общинският съветник.

Адвокат Рупова възрази, тъй като не става ясно кога е била тази проверка и с каква цел. Съдията прецени, че доказателственото искане е нередовно поради липса на конкретизация и даде 1 седмица срок на ответника да се коригира, в противен случай няма да го допусне.

След като повече доказателствени искания не бяха направени, съдията прикани страните към спогодба. Адвокат Рупова заяви, че би приела такава, ако Калоян Ханджийски публично се извини. Той пък каза, че е готов да финансира кмета да се яви на детектор на лъжата и ако бъде оневинен, не само ще му се извини, но и ще хвърли оставка като съветник. След като стана ясно, че примирие няма да има, бе определена дата за следващото заседание.

Припомняме, че кметът Атанас Камбитов заведе дело срещу общинския съветник, който е лидер на ДСБ в Благоевград, по повод публични твърдения, в които се съдържат внушения за злоупотреби при изграждането на регионалното депо. Искът, който заведе по ЗЗД, е за непозволено увреждане, като претендира за обезщетение на символична цена от 1 лев.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА
От името на кмета се явиха 4-ма свидетели общински служители