Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществена поръчка за избор на строителен надзор при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища.

Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 РусеКубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище - Елена – Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково – Межден и около 19 км от път III-9004 Варна – Житница. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 31 януари 2019 г.

Обществената поръчка за строителен надзор е в 6 обособени позиции.

В лот 31 е рехабилитацията на близо 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен в областите Сливен и Велико Търново. Индикативната стойност за осъществяване на строителния надзор при ремонта на участъка е 500 хил. лв. без ДДС.

В лот 32 и лот 33 е основният ремонт на път II-23 РусеКубрат. В лот 32 е отсечка от 21,52 км от второкласния път на територията на област Русе, а в лот 33 е 25,2-километров участък в областите Русе и Разград. Индикативната стойност за строителния надзор на лот 32 е 400 хил. лв. без ДДС, а на лот 33 - 400 хил. лв. без ДДС.

В лот 34 е рехабилитацията на 23,41 км от третокласния път III-559 Полски градец – Тополовград – Устрем в област Хасково. Индикативната стойност за надзор е 320 хил. лв. без ДДС.

В лот 35 е основният ремонт на 9,565 км от път III-2077 Каблешково – Межден в област Силистра. Индикативната стойност е 100 хил. лв. без ДДС.

В лот 36 е рехабилитацията на 18,838 км от път III-9004 Варна - Житница в област Варна. Индикативната стойност за осъществяване на строителния надзор е 250 хил. лв. без ДДС.

В началото на ноември бе открита и обществената поръчка за избор на изпълнители на строително-монтажните работи на отделните участъци.

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.