Автоцентър за годишни технически прегледи на бул.“Липник“ и два магазина за нехранителни и за пакетирани стоки на „Цар Освободител“ и „Акад. Михаил Арнаудов“ попадат в списъка на НАП за запечатване, става ясно от публичния списък на приходната агенция към 4 април 2019 г.

НАП публикува списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти в цялата страна от началото на миналата година.

След последните промени в Закона за ДДС бе прието, че запечатването на такива обекти се извършва независимо от евентуална промяна на лицето, което го стопанисва.

В тази рубрика на НАП можете да извършвате справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

Тези действия са насочени срещу опитите за заобикаляне на мярката запечатване чрез прехвърляне на стопанисването на обекта, което може да стане в рамките на един ден.