Волята на премиера е да не се допуска ощетяване на нито едно лице, ние ще продължим разговора за това как ще се изпълни това решение. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след среща с премиера Бойко Борисов и синдикати в Министерски съвет във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите.

Петков обясни, че по време на срещата управителят на НОИ е представил изчисления на ефекта от новата формула. По думите му данните показват, че около 60% от бъдещите пенсионери ще имат положителна промяна, за 11% няма да има, а за близо 30% пенсиите ще бъдат намалени. „Целта на реформата, беше да се обвърже по-тясно измерването на пенсиите и тя да се изчислява на база осигуряване“, изтъкна министър Бисер Петков.

 

 

 

На тази среща бяха обсъдени всички възможности, за да няма бъдещи ощетени пенсионери. „Говорим за бъдещи пенсии и за ефекта от една промяна, която е от 2014 г. и влиза в сила тази година.“, изтъкна той.

Припомняме, че промените в пенсионното законодателство бяха наложени в началото на 2019 г. Във връзка с измененията Националният осигурителен институт (НОИ) подготви последваща оценка на ефектите от влезлите в сила разпоредби, с фокус върху ефекта от отпадането на дохода за 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата с пенсии, които ще бъдат отпуснати след 31 декември 2018 г. ОТ НОИ отчитат, че изключването на доходите за 1997, 1998 и 1999 г. и налагането на ограничение върху крайната стойност на индивидуалния коефициент води до увеличение в размера на индивидуалния коефициент за 56,8% от обхванатите лица, без промяна остават размерите на индивидуалния коефициент на 11,9%, а при 31,3% се получава намаление в индивидуалния коефициент.

 

 

 

Анализът показва, че в бъдеще се очаква делът на негативно засегнатите да продължи да намалява. В понеделник социалният министър Бисер Петков обясни пред журналисти, че ще се прави пълен анализ за влиянието на промените във формулата за изчисление на пенсиите. Тогава той уточни, че ще се изчакат заключителните данни на НОИ и след това ще се прецени дали има основания за отмяна на наложената формула и всъщност основателни ли са опасенията на института.