Едноличната фирма "Стройпроект" на Христо Крушарски – собственик на пловдивския футболен клуб "Локомотив", ще спасява страната ни от градушки и през следващите четири години. Крушарски притежава 96% от акциите на футболния клуб.


Той е сключил на 9-ти май договор за доставка на противоградови ракети с Изпълнителна агенция "Борба с градушките" на стойност 40 650 000 лева с ДДС, докладван на 12 юни в АОП.
Офертата на дружеството е 720 лева с ДДС за една ракета и 2,40 лв. на километър за транспорта им.


Оферта за участие в процедурата е била подадена и от военния завод "Дунарит" АД - производител на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси, както и на продукти с гражданско предназначение като противоградни ракети и др. Дружеството, което се превърна в част от борбата за наследството на КТБ и Цветан Василев, обаче е било отстранено, защото не е доказало, че през последните три години е извършило доставки, сходни на предмета на обществената поръчка. А това е така, защото от 2015 година насам, пак по договор с ИА "Борба с градушките" именно "Стройпроект" изпълнява договор за доставка на противоградните ракети. Тогава фирмата на Крушарски е била единствен кандидат. Контрактът от ноември 2015 г. е за 22 464 000 лева с ДДС.


"Посочените от участника договори показват доставка на "неуправляеми авиационни ракети" и на "реактивни снаряди". Въпреки че в становището си участникът подробно е описал принципа на работа на ракетите, това не показва изпълнение на изиксването през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти участникът да е извършил доставка/и на "противоградни ракети", се сочи що се отнася до "Дунарит" в протокола на комисията, на която е бил възложен изборът на изпълнител. Справка в Търговския регистър сочи, че предприятието "Стройпроект" на Христо Крушарски е заложено като съвкупност в "Юробанк" срещу кредит от 7 млн. лв. В това число влиза и заводът му за противоградни ракети в Стара Загора.