1800-те години, времена на каубои, главорези и шерифи.
В един най-обикновен следобед в градския салон седели, пили и играли на карти всички безделници в града. По едно време врата се отваря и един изплашен младеж казва:
- Бързо прибирайте се по домовете си и заключвайте, Белия Каубой е през 2 града и се е запътил тук, ще ви ограби и ако му се съпротивлявате може и да ви убие. Вече няколко пострадаха!
Безделниците се разсмели и продължили играта си. Но след 20 мин отново нахълтва изплашен човек и казва:
- Бързо бягайте и се барикадирайте у вас, Белия Каубой е в съседния град и коли и беси всичко, което мърда.
Мъжете се спогледали и продължили играта, но вече малко по-притеснени. След 20 мин идва нов човек и казва:
- Бързо всички си отивайте, защото Белия Каубой навлезе в града, сега е на другия край и жив човек не е останал!
Всички се уплашили, няколко млади каубоя си отишли, но повечето останали. След 10 мин вратата на салона се отворила и нахлул един Каубой, целия облечен в бяло. Погледнал страшно, гръмнал във въздуха няколко пъти и казал:
- Бързо слагайте парите и вещите си в торбата иначе не знам какво ще се случи!
Хората уплашени дали всичките си пари и ценности. Каубоя ги взел, погледнал ги изпод вежди и им казал бързайки към изхода:
- Ако бях на ваше място щях да бягам вече, защото Белия Каубой е на две пресечки и всеки момент ще дойде!