А какво ще стане в Перник ако гледаш Луната по-дълго време?
- Ще спре да ти тече кръвта от носа.