Ако един мъж не е виждал, как жена му танцува пияна, то може да се смята, че нищо не знае за нея.