Ако не ти провърви в работата, ще ти провърви в любовта. Ако не ти провърви и в любовта и в работата, то ще ти провърви в алкохолизма.