Ако няма повод да се пие, това не е повод да не се пие.