Ако забележите, че сивото вещество на мозъка Ви произвежда черни мисли, промийте го веднага със спирт!