- Ало, клубът на анонимните алкохолици ли е?
- Да.
- Отпишете ме! Искам вече да съм известен!