Американец, французин, руснак и българин се спасили след корабокрушение, но на острова попаднали в плен на людоедско племе. Вождът заповядал на поданиците си да запалят огън и да сложат казан с вода за курбан.
Американеца:
- Какво е последното ти желание?
- Една чаша бърбън.
Дали му, изпил я на един дъх, след което го одрали.
А вождът заповядал:
- Направете ми там-там от кожата му.
После попитал французина за последното му желание, ония поискал чаша шампанско, изпил я, одрали го, а вождът заповядал да му направят тарамбука. Руснакът пък поискал половинка водка, изпил я, одрали го, а вождът заповядал да му направят барабан. И накрая вождът попитал българина:
- Ти какво искаш да пиеш? Може би литър ракия?
- Не дайте ми едно шило!
Крайно озадачени, людоедите все пак изпълнили последното му желание, а нашият започнал да дупчи кожата си и злорадо завикал:
- Ха да видим сега как ще си направите тъпан.