Авария на улица „Койчо Койчев“ е причина висока зона на Панагюрище да е временно без вода. Авариен екип на „В и К – П“ работи по отстраняването на повредата.