Бай Ганьо Българина, Турчина и Африканеца се возили в един самолет и играли на една игра.Всеки трябвало да изхвърли по нещо. Турчинът хвърлил една торба злато. Африканецът хвърлил една торба сребро. Българинът хвърлил една бомбичка. Слезли да видят какво е станоло. Виждат едно дете, което плаче:
- Торба злато падна и уби татко.
Виждат друго и то плаче:
- Торба сребро падна и уби татко.
Виждат едно дете, което се хили. Питат го защо се хили и то казва:
- Дядо пръдна и кенефа гръмна.