Бай Ганьо, Турчина и Американеца били пред една пещера. Казали им, че има вътре един крокодил и че никой не можел да изкара повече от 1 мин вътре. Първи влязал Американеца. Стоял тои 35 сек, чуват се вътре викове, стонове, излиза той разпокъсан и с много, ама много тънък писклив глас (като на педал) вика:

- Мамицата му ша иба на тоя крокодил изяде ми топките.

Втори влиза Турчинът, той изкарал 59 сек, обаче пак се повторила случката излиза той и с много ама много писклив глас вика:

- Мамицата мъ шибан крокодил и мойте топки отидоха.

Влиза Бай Ганьо. Стоял, стоял - не се знае колко е стоял ама много било. Излиза той доволен и нищо не казва. Питат го:

- К'во стана бре, К'во стана?

И изведнъж от пещерата се чува един писклив глас:

- Мамицата ти аз да е*а Бай Ганьо.