Бил Гейтс и Щирлиц наблюдават как фашистите изгарят книги.
- Цензура - с мъка си помислил Щирлиц.
- Борят се с пиратството - радостно си помислил Бил Гейтс.