Бирените шефове на Астика, Загорка и Шуменско се срещнали на по кафе. Дошла сервитьорка. Шефът на Астика:
- Една Астика!
Шефът на Загорка:
- Една Загорка!
Шефът на Шуменско:
- Кафе и фреш, моля.
Другите:
- Ти, що кафе и фреш, де?
Той:
- Щом няма да пиете бира и аз съм пас!