По инициатива на Община Пловдив, Българска академия на науките и Регионален академичен център – Пловдив, днес в Дома на културата „Борис Христов“ се проведе бизнес форум на тема „Научните изследвания и иновациите – основа за ускорено развитие на икономиката в Пловдивския регион“.

Събитието бе открито официално с приветствия на Стефан Стоянов - заместник-кмет “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” на община Пловдив  и акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН.

В приветствието си, заместник-кметът Стоянов изказа своята благодарност към участниците, видни представители на бизнеса, индустрията, научните и академичните среди от регион Пловдив за интереса към събитието, както и към Регионалния академичен център – Пловдив за това, че е поел инициативата за организирането на срещата.

„Темата е много важна! Защото ние, от една страна - с бизнеса и от друга - с академичната общност от университетите, непрекъснато говорим за важността на науката и нуждата от развойна дейност и научни постижения. И за това, че е крайно време да създадем условия за по-тясна връзка между бизнеса, индустрията и научната общност“, отбеляза Стефан Стоянов. Той подчерта, че индустриално Пловдив се развива много добре, икономически регионът върви напред и в този програмен период, една от основните програми на ЕС - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще инвестира в науката, при това близо милиард лева.

„Трябва непременно да се възползваме от тази възможност. Имаме шанса да надградим научния потенциал в града, да привлечем още хора и с помощта на бизнеса  да създадем още по-голям научен капацитет, който да дава добавена стойност в региона. Науката е всичко!“ ,заяви заместник-кметът Стоянов. Той даде за пример ЕС и Северна Америка, в които основната добавена стойност в икономиката идва от иновации, патенти и нови технологии.

„Имаме уникалния шанс да се възползваме от всичко това, за да надградим капацитет.  Имаме средствата, хората са тук, индустрията е тук. Въпросът е как това да се случи по-бързо“, каза Стефан Стоянов, който представи и първата презентация в програмата на бизнес-форума на тема „Инвестиционна дестинация - Пловдив“.

Пловдив има реален шанс да бъде един от четирите центрове за върхови постижения в страната. Тук има огромен научен потенциал, съсредоточен в 4-те основни университета, в регионалните центрове на БАН и на Селскостопанската академия. Имаме реален шанс да привлечем 70 милиона за наука по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, което е уникална възможност, коментира още зам.-кметът Стефан Стоянов.Четирите вуза, които се включват, са ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицинският университет, Университетът по хранителни технологии и Аграрният университет. Част от парите ще бъдат насочени за сгради и оборудване, но голяма част от финансирането ще бъде за специфична техника и издръжка в средносрочен план, за да може центърът да се развие за 6-7 години. Очаква се програмата да бъде отворена през септември. До края на годината ще може да се кандидатства по нея, уточни Стоянов.

Втората презентация в програмата на форума на тема „Икономическа зона Тракия – добри възможности за инвестиции“ бе представена от инж. Пламен Панчев, управител на клъстер „Тракия икономическа зона“. След него Томи Вер Елст, генерален мениджър на “Sensata”- България представи „Новият завод „Sensata” – пример за добра инвестиция на правилното място“. Четвъртата презентация на проф.д-р Гриша Спасов, декан на факултета по „Електроника и автоматизация“ в Техническия университет София,филиал Пловдив бе посветена на състоянието и развитието на информационните технологии в Пловдивския регион“. Проф. д-р Михаил Петров, зам. -директор на Технически университет София – филиал Пловдив говори за „Възможностите за създаване на Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии в Пловдивския регион“. Последната презентация, изнесена от чл. кор. проф. дбн Атанас Павлов и проф. дтн Алберт Кръстанов от УХТ -Пловдив бе посветена на състоянието и развитието на биотехнологиите в Пловдивския регион.

След приключване на презентациите, програмата на бизнес- форума продължи със свободна дискусия между участниците, обмяна на идеи, опит и споделяне на визия за бъдещото развитие на икономиката в регион Пловдив и предприемане на действия за създаване на условия за по-тясна връзка между бизнеса, индустрията и научната общност в регион Пловдив.