Брат, какво ще кажеш след празниците да седнем, да хапнем, да пийнем...