Броя на следствените депутатите в българския парламент вече е почти достатъчен за създаването на парламентарна група на следствените депутати. Евентуален председател ще е Стефан Софиянски - 4 дела.