Истински бунт готви ръководството на факултет "Компютърни системи и управление" към Техническия университет в София. На извънредно заседание на деканското ръководство е взето решение да се прекрати учебния процес за всички преподаватели, които са направили над 600 часа натоварване.Ето какво пише в сигнала, изпратен до Нова телевизия:

 "Скъпи колеги, на деканския съвет тази седмица се обсъждаше проблем с финансовото положение на факултета и несправедливото пренасочване на целево отпуснати средства за ФКСУ към други факултети и звена на ТУ - София. На базата на положението, в което е поставено нашето ръководство и колегите преподаватели, се взе следното решение, което прилагам в снимков материал. Има проблем с изплащането на заплатите на преподаватели във факултета и, ако не се вземат мерки от ръководството на университета, ще влезе в сила по-долу описаното нареждане. Смятам, че е редно да информирам всеки един колега, защото това пряко засяга протичането на учебната година и нашето следване. Ако имате въпроси, може да пишете и ще ги отнеса до съответните органи."