ЧЪК НОРИС може да изпържи картофи без да включва котлона.