- Чък Норис може да подпалва мравки с лупа... през нощта.