Чапай и Петка отиват на риболов. Чапай сяда да лови риба без стръв, а Петка отива до колата да вземе червеите. Чапай хваща златната рибка и тя му казва:
- Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.
Чапай се съгласил и я пуснал. Започнал да си пожелава:
- Искам да имам "Ferrari", искам да имам 5 милиона в брой!
Златната рибка му изпълнила желанията и той казал:
- Третото си желание оставям на Петка - нека се сбъдне първото нещо, което си пожелае.
В същия момент Петка се провикнал:
- Чапай, 300 бивола да те е*ат!!Тука няма никакви червеи!!